Je Ukristo na Uyahudi ni dini za kweli kwa sasa? Au, hizo sio tena dini za kweli kutokana na mabadiliko yaliyozikumba kadiri wakati ulivyosonga mbele?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Misingi ya Dini ya Kweli na Dini Zilizo Kuu

Dini ya kweli ni sheria ya Allah na huo ni mkusanyiko mtukufu wa baadhi ya ukumu bora. Allah aliituma kama hiba kwa watu kupitia kwa mitume Wake. Sheria hiyo inamwongoza mwanadamu kwenye heri. Kadiri watu wanavyotii amri za sheria ya Allah kupitia utashi na matakwa yao, watakuwa katika njia iliyonyooka na kupata uongofu. Watapata furaha na uokovu duniani na ahera. 

Dini zimegawanyika katika sehemu tatu:

Kwanza ni dini za kweli. Ni dini zenye kutangamana na sifa za hapo juu. Ni dini zilizowekwa na Allah na kutumwa kwa  watu kupitia kwa mitume. Pia hizo huitwa dini za "kiungu au za kutoka mbinguni".

Dini zote zinazotoka mbinguni kimsingi zinalingana. Hata hivyo, kuna tofauti chache miongoni mwazo ziko katika baadhi ya ibada na kanuni za kisheria. 

Dini zote walizofikishiwa watu kupitia mitume tangu Nabii Adam mpaka Nabii Isa kimsingi zilikuwa sawa; ziliegemea katikakumwamini mungu mmoja, Allah; hata hivyo, zilibadilishwa baadaye na asili zake zikapotea. Allah alimtuma mtume wake wa mwisho na mtukufu zaidi, Nabii Muhammad (s.a.w), kuwa ni mtume wa watu wote. Alituma dini ya kweli ya mwisho na kamilifu, Uislamu, kwa watu kupitia kwa Nabii Muhammad (s.a.w). Kwa sasa, dini pekee ya kweli iliyopo na itakayoendelea kuwepo mpaka Siku ya Kiama ni dini ya Uislamu.  

Pili ni dini ambazo asili zake zmrvurugwa na kubadilishwa. Kama ilivyoelezwa hapo juu, mwanzo zilikuwa dini ya kweli isipokuwa zilibadilishwa baadaye na kupoteza sifa zake za kiungu; mathalani, Ukristo na Uyahudi. Hizo sio tena dini ya kweli kwa sababu baadhi ya kanuni zake zimebadilshwa.

Tatu ni dini potovu. Hizo ni dini ambazo asili zake haziuniani na dini ya kweli. Ni dini zilizobuniwa na baadhi ya mataifa. Zinaweza kuwa na baadhi ya hukumu zinazofaa isipokuwa hizo si dini za kiungu kwa upande wa asili zao; kwa hivyo, hazina sifa tukufu. Dini za mataifa yanayoabudu moto, nyota na masanamu ni mfano wa dini hizo.

Maswali juuyau islamu

Author:
Maswali juuyau islamu
Subject Categories:
Read 58 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA