Kwanini mtu anayefariki hali ya kuwa ni kafiri huadhibiwa kwa kukaa motoni milele? Jee, hiyo ni adhabu yenye uadilifu?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Moja kati ya maelezo ya Badiuzzaman Said Nursi yanayohusiana na jambo hilo la kwa nini mtu anayefariki hali ya kuwa ni kafiri analazimika kukaa motoni milele ni kama ifuatavyo:

“Swali: Dhambi ya ukafiri ni ya muda mdogo lakini adhabu yake ni ya milele na isiyoisha; vipi jambo hili linaendana na uadilifu wa kiungu? Na kama mtu atalikubali hilo, vipi litaendana na hekima ya tangu? Na hata kama mtu atalikubali hilo, vipi huruma ya kiutawala iruhusu jambo hilo?

Jawabu: Kama mtu atakubali kuwa adhabu si yenye mpaka, ni wazi kuwa ukafiri uliyofanywa katika muda wenye mpaka, kwa namna sita, ni uhalifu wenye uwiano wa kutokuwa na mpaka.

Kwanza: Mtu anayefariki kafiri atabaki hivyo hata kama ataishi milele, kwa sababu ameharibu kiini cha roho yake. Na moyo wake uliyoharibika una tabia ya kutenda uhalifu usiyo na mpaka. Kwa hivyo, adhabu yake si kinyume na uadilifu. 

Pili: Hata kama ukafiri unakuwa katika muda wenye mpaka, ni uhalifu usiyo na mpaka na ni kusema uongo kwa muda usiyo na mpaka; unakana ulimwengu wote, ambao unashuhudia umoja wa kiungu.

Tatu: Kwa vile ukafiri ni utovu wa shukurani kwa neema zisizo na mpaka, ni mauaji yasiyo na mpaka.

Nne: Ukafiri ni uhalifu dhidi ya asiye na mpaka; hiyo ni, ni dhati ya kiungu na sifa zake.

Tano: Dhamiri ya mwanaadamu, kwa mtazamo wa nje ni yenye mpaka, lakini kwa nguvu ya ukweli wake, mizizi ya sura yake ya ndani imesambaa na kuenea kuelekea umilele. Kwa hivyo, haina mpaka. Hata hivyo, Ukafiri unaichafua na kuishusha hadhi yake.

Sita: Japo vyenye upinzani kwa ubishi ni vyenye kupingana, vinafanana katika mambo mengi. Na kama hivyo, kwa upande mmoja, Imani huvuna matunda ya furaha ya peponi, na kwa upande mwingine, ukafiri ni wenye kutoa adhabu na maumivu ya milele. Kwa hivyo, Inaweza kuhitimishwa kuwa kama mtu atayaweka mambo haya sita pamoja, basi adhabu ile isiyo na mpaka itaendana na uhalifu usiyo na mpaka na ni uadilifu kabisa. (Angalia Nursi, İşaratü'l-İcaz) 

Maswali juuyau islamu

Author:
Maswali juuyau islamu
Subject Categories:
Read 76 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA