Ni upi umuhimu wa Imani juu ya Allah?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Msingi wa kuamini juu ya Allah ni kama msingi wa jengo au mizizi ya mti. Jengo haliwezi kuwepo bila ya msingi na mti hauwezi kuwepo bila ya mizizi; vivyo hivyo, misingi mingine ya Imani haiwezi kuwepo bila ya Imani juu ya Allah. Kwa kuwa matawi yote ya Imani hupatikana na kukua kwa kutegemea msingi wa Imani juu ya Allah.

Kwa mfano, mtu asiyeamini juu ya Allah hawezi kuamini juu ya Qadar (Kadari), ambayo ni kielelezo cha elimu ya Allah. Ni muhali kuamini juu ya akhera moja kwa moja bila ya kuamini juu ya Allah, ambaye atakayeumba akhera. Inawezekana kutoa mifano zaidi. Matawi yote ya Imani yanaegemea katika msingi wa Imani juu ya Allah.

Imani na uongofu (hidayah) ni nuru iliyotumwa katika moyo na Allah baada ya mtu kukubali Imani na uongofu kupitia utashi wake. Shukrani kwa nuru hii ing’aayo, mwanaadamu anasoma mapambo yote ya majina ya Allah na sifa yanayodhihiri katika limwengu zote. Shukrani kwa nuru hii, anagundua siri za ulimwengu. Katika chumba cha chini ya ardhi giza hupotea na vitu huonekana kwa macho taa zinapowashwa. Vivyo hivyo, nuru ya Imani na uongofu hudhihiri baada ya mtu kutumia utashi wake anapokuwa katika giza la ukafiri na upotovu inaangaza  ulimwengu wote. Kinachoangaza ulimwengu, huangaza ulimwengu na kuonesha siri ya kila kitu ni Imani na uongofu; Mfanyaji halisi anayeifanya Imani na uongofu kufika katika moyo ni Allah.

Kilichomaanishwa katika kauli Imani ni nuru ing’aayo ni kuwa na uwezo wa kuona majina ya Allah na sifa zake nyuma ya kila tukio na kuwa na uwezo wa kusoma sifa ya kweli na ya kiungu ya kila tukio.

Kwa mfano, umauti ni tukio kubwa kwa mwanaadamu. Kama tutautazama umauti kama nuru ing’aayo ya Imani, umauti utakuwa ni mwanzo wa ulimwengu wa milele na nukta ya mpito, na si kutokuwepo. Kama tutautazama kupitia miwani nyeusi za ukafiri, umauti ni tukio baya na la kutisha lenye kumtenganisha mwanadamu kutokana na vipenzi vyake milele na kutupa katika uwanja wa kutokuwepo. Mtazamo huu wenye kung’ara wa Imani unaonesha uhalisia na sura nzuri ya matukio yote. Hili ndilo lililokusudiwa na kauli Imani ni nuru ing’aayo na kwamba ni yenye maana. Kuna matukio mengi kama umauti ambayo mwanaadamu hawezi kufahamu kupitia akili yake.

Maswali juuyau islamu

Author:
Maswali juuyau islamu
Subject Categories:
Read 58 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA