Aal-i Imran, 3/110

Nyinyi mmekuwa bora ya umma walio tolewa watu, kwa kuwa mnaamrisha mema na mnakataza maovu, na mnamuamini Mwenyezi Mungu.(Aal-i Imran, 3/110)

Read 42 times
In order to make a comment, please login or register