Imani ni nini?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Imani maana yake ni kuamini, kuamini kwa moyo baadhi ya habari alizopewa mtu, kumkubali anayeleta habari hizo, kuamini jambo bila ya kusita.

Kama neno la Kiislamu, “Imani” maana yake kumwamini Allah, kwamba hakuna Mola ila Yeye, kwamba Hz. Muhammad (s.a.w) ni mtumishi na mtume wa Allah, kuamini malaika wa Allah, vitabu, siku ya hukumu, kadari, na kuwa zuri na baya limeumbwa na Allah. (Bukhari, Iman, 37; Muslim, Iman, 1, 5, 7; Abu Dawud, Sunnah, 15) Hiyo ni misingi ya imani.

Kwa mujibu wa tafsiri ya Sa'd Taftazani, “Imani ni nuru ing’aayo iliyo katika moyo wa mja amtakaye Allah baada ya huyu mja kutumia sehemu yake ya utashi.”

Kwa mujibu wa Badiuzzaman Said Nursi, Imani ni mwanga wenye kung’aa unaotolewa na jua la milele (Allah mtukufu) na ni nuru kutoka katika neema isiyo na mwisho.” (İşaratü'l-îcâz, p. 44.)

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 1.336 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA