Je, Imani ya kuiga ni yenye kutosha leo?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Kama tulivyoeleza hapo juu, leo, Imani ya kuiga inakabiliwa na udanganyifu mashaka mengi na yamedhihirishwa kwa ajili ya kupondwa na kuvurugwa. Ali Fuad Başgil anaeleza kwa nini Imani ya kuiga ilitosha zamani lakini haitoshi leo kama ifutavyo:

“Watu walihitaji nguvu ya dini na mambo ya kiroho katika kila kipindi. Hata hivyo, haja imekuwa ya wajibu leo. Katika wakati uliyopita, mababu zetu waliishi kwa raha kwa elimu ndogo ya dini na Imani ya kuiga katika mfumo wa mila kwa sababu mazingira yote yalikuwa ya kiroho. Leo hali imebadilika kabisa. Hisia za dini zimedhoofika; heshima ya mwanzo ya kidini imewekwa sehemu yake dharau ya kiburi. Familia zimesambaratika na mafungamano ya kifamilia yamedhoofika. Mzigo wa familia umewekwa katika mabega ya baba na mama; wao wameshindwa kuwa waangalifu wa masomo ya kidini kwa watoto wao kutokana na mahitaji ya kiuchumi. Kwa upande mwingine shule na vyuo vimekuwa vituo vya propaganda zenye kupambana na dini. Katika mazingira ambayo yamezibwa na dhihaka na ukaidi wa wakanaji wakaidi, elimu nyepesi ya dini haitoshi leo.

Maswali kama “Dini ni nini? Ni upi uhusiano wake na sayansi? Nini dini inapaswa kufanya mbele ya sayansi na inapaswa iwe na mtazamo wa aina gani kuhusu sayansi? Yamekuwa yakitawala akilini kwa muda mrefu. Na hususan vijana wasomi wanapaswa kujua majibu ya maswali hayo.” (Din ve Lâiklik: Religion and Laicism)

Bila ya shaka, elimu ya kidini na somo la Imani litolewalo leo linapaswa liwe na maudhui yenye kuchunguza ambayo yataifanya akili kukubali mambo ya Imani. Vinginevyo, somo jepesi la dini, na baadhi ya elimu kuhusu Imani katika mfumo wa kimila hautatosheleza kwa watu, na hususan vijana wa leo.

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 33 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA