Je, kuzidi na kukuwa kwa Imani ni jambo lenye utata?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Mbegu huota na kukua sana hadi kufikia kuwa mti; Imani ni kama mti pia.

Wasomi wa Kiislamu wameigawa Imani katika hatua mbili kwanza:

1– Imani ya Taqlid (kuiga)

2– Imani ya Tahqiq (kuhakiki)

Imani ya kuiga: Ina maana ya kushikamana na misingi ya Imani kiada bila ya kuwa na hoja juu ya jambo hilo kama vile mtu kusikia kutoka kwa wazazi wake, walimu na mazingira. Kwa vile Imani ya kuiga ni aina ya kuamini ambayo haiegemei katika Imani kwa undani Zaidi juu ya misingi ya Imani na ufahamu wake, yaweza kupata na baadhi ya mashaka na udanganyifu na kupatwa na hatari ya kupotea na kuvunjika hasa katika zama hizi.

Imani ya kuhakiki: Ina maana kutambua mambo yote ya Imani kwa hoja na kwa undani zaidi, kuyakubali na kuamini bila ya kusita. Imani kama hiyo inaweza kujihami dhidi ya kupotea na kuvunjika inapokabiliwa na mashaka pamoja na udanganyifu.

Kuna ngazi kadhaa za Imani ya kuhakiki. Wasomi wa Kiislamu wamezigawa ngazi hizo katika makundi matatu:

1 - Uhakika katika kiwango cha elimu: Ina maana kufahamu na kuamini mambo ya Uislamu kielimu na kwa maelezo zaidi.

2 - Uhakika katika kiwango cha kushuhudia: Ina maana kufahamu na kuamini mambo ya Uislamu kana kwamba unayaona au kana kwamba unaangalia ukweli wake mwenyewe. Kuona kwa macho na kufahamu kielimu ni tofauti katika upande wa kumpa mtu fikra. Mtu anaweza kufahamu kitu kwa uhakika, bila ya kusita lakini anapokiona kwa macho, Imani yake huongezeka. Kwa mfano kufahamu uwepo wa Marekani na kuiona Marekani mwenyewe. Uhakika katika kiwango cha kushuhudia ni kuamini juu ya misingi ya Imani kama vile unaiona kwa macho.

3 - Uhakika halisi: Ina maana kukubali na kufahamu mambo yanayohusu Imani kwa kuingia ndani yake na kuyajaribu mwenyewe. Mfano unaofuata unaweza kuelezea ngazi tatu za Imani: Moshi unapoonekana sehemu fulani hujulikana kuwa kuna moto hapo, Kujua uwepo wa moto kwa kuona moshi ni uhakika katika kiwango cha elimu. Kwenda karibu na moto na kuja uwepo wa moto kwa kuuona ni uhakika katika kiwango cha kushuhudia. Kwenda karibu na moto na kuweka mkono wako katika moto na kuihisi sifa ya moto ya kuunguza na kujua uwepo wa moto kwa namna hiyo ni uhakika halisi.

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 37 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA