Je ni ishara kuwa Quran ilinakiliwa kutoka katika Taurati inapotaja majina ya Mitume waliotumwa katika Mashariki ya Kati?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Imesimuliwa katika hadithi kuwa mitume 124 000 walitumwa katika historia nzima ya mwanadamu. Kwa hakika, imeelezwa katika Quran kuwa mitume walitumwa kwenda katika ummah na jumuia zote.

“Hakika Mwenyezi Mungu hawadhulumu watu kitu chochote; lakini watu wenyewe wanajidhulumu nafsi zao.” (Yunus 44)

“Na kwa hakika kwa kila umma tuliutumia Mtume kwamba: Muabuduni Mwenyezi Mungu, na muepukeni Shetani." (an-Nahl 36)

Majina machache sana ya mitume hao yametajwa katika Quran. Mitume hao waliotajwa kwa majina waliishi Mashariki ya Kati.

Haiwezekani Quran itaje majina ya mitume 124 000. Kwa hakika, ingawa kulikuwa na mitume wengi walioishi Mashariki ya Kati mbali na ambao majina yao yametajwa katika Quran, majina yao hayakutajwa katika Quran. 

Mitume waliotajwa katika Quran walikuwa ni wale waliokuwa wakijulikana katika jumuia hususani kwa Wakristo na Wayahudi. Malengo ya Quran ni kuwafundisha watu kwa kuwapa mifano kutokana na maisha ya Mitume ambao watu walioishi katika wakati huo waliwajua.

Ukweli kuwa Mitume waliotajwa katika Injili na Taurati pia wametajwa katika Quran unaonesha kuwa vitabu vyote hivyo ni neno la Allah na kwamba vyote vinatoka katika chanzo kile kile kimoja. Suala la kwamba yale yaliyotajwa hayakunakiliana kwa sababu kumwamini Allah, Mitume na Vitabu ni mambo yaliyomo katika vitabu vyote vya kiungu. Vitabu vyote vya kiungu na mitume viliteremshwa ili kuwajulishe watu kuhusu jambo husika.

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 55 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA