Jee, ni lazima kutamka Imani kwa ulimi?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Kutamka Imani kwa ulimi si wajibu wa Imani. Kama mtu hakueleza Imani yake kwa ulimi, atazingatiwa kuwa ni muumini kwa kukubali kwa moyo. Hata hivyo, vipi tutaweza kujua kuhusu Imani ya mtu moyoni mwake kama hataitangaza kwa ulimi wake?

Kwa hivyo, ni lazima kuitangaza Imani kwa ulimi ili Waislamu waweze kushuhudia Imani yake na kuushughulikia mwili wake mfu kama muislamu atakapofariki. Kwa hivyo, misingi miwili ya Imani inawekwa wazi kama hivi “Kukubali kwa moyo na kutamka kwa ulimi”

Hapa, kutamka kwa ulimi si msingi wa lazima lakini ni lazima kushuhudia Imani ya mtu na kumkubali kama muumini. Kusali kwa jamaa, kutekeleza wajibu wa kidini ni kama kutamka kwa ulimi; Kwa kweli ni vyenye nguvu zaidi kuliko kutamka. Mtume wetu ameyasema yafuatayo kuhusu jambo hilo:

“Shuhudia Imani ya mtu ahudhuriaye msikitini kwa sababu Allah anasema, “ Misikiti ya Allah itahifadhiwa na wale wenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, wenye kusimamisha sala, na wenye kutoa zaka.” (at-Tawba, 18).

Haikatazwi na dini kukataa Imani au kutamka maneno kinyume na Imani katika hali ya kulazimishwa au kwa udhuru unaofanana na huo kwa ulimi na si kwa moyo kwa vile kutamka kwa ulimi si msingi muhimu wa Imani. Mtu anayelazimishwa kufanya hivyo hawi kafiri; anazingatiwa kuwa ni muumini kwa vile amehifadhi kukubali kwake kwa moyo.

Kwa hivyo, kipindi cha zama za furaha, swahaba wa mtume, Ammar Bin Yasir, hakuweza kuhimili dhulma na mateso, na akaikataa Imani yake kwa ulimi; hivyo akajinusuru na mateso aliyokuwa akiyapata.

Mtume wetu alikubali alichokifanya; mtume akasema kwamba kukataa Imani kwa ulimi katika hali ya dhulma na vurugu haiwezi kudhuru Imani ikiwa moyo utakuwa umejawa na Imani.

Imeelezwa katika Qur’an kuwa kukanusha kwa kulazimishwa hakumfanyi mtu kuwa kafiri. (an-Nahl 16/106)

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 87 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA