Kuna tofauti gani kati ya Imani na Ukafiri?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Neno Kufr (Ukafiri) pekee lina maana ya “kuziba”.  Katika istilahi ya kidini, maana yake ni kukataa alichokileta Hz. Mtume (s.a.w) kutoka kwa Allah na kukana moja au zaidi kati ya misingi ya kidini ambayo kwa hakika ameileta.

Iman (Imani) maana yake ni kumwamini Allah, kwamba hakuna Mola ila Yeye, kwamba Hz. Muhammad ni mja na mjumbe wa Allah, kuamini Malaika na vitabu vya Allah, kuamini akhera, kuamini kadari na kwamba kheri na shari vimeumbwa na Allah. (Bukhari, Iman, 37; Muslim, Iman, 1, 5, 7; Abu Dawud, Sunnah, 15)

Imani maana yake ni kukubali chochote alichokuja nacho mtume (s.a.w), na ukafiri maana yake ni kukana alichokileta. Kwa hivyo, kinacho tofautisha kati ya Imani na ukafiri ni kukubali kwa moyo. Hata hivyo, kukubali kwa moyo hakuwezi kufahamika na watu wengine; hivyo, kutamka Imani na kutimiza wajibu wa kidini unao onesha kile kilichotamkwa na ulimi, ambayo ni matendo, huzingatiwa kama ishara ya Imani moyoni.

Alama kuu ya kutofautisha Imani ni kukataa moja au misingi yote ya Imani au kuichukia, kuipuuza, au kutoiheshimu.

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 401 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA