Ni ipi hali ya mtu asiyeukubali msingi mmoja tu kati ya misingi ya Imani?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Imani haiwezi kugawanywa” Hiyo ni kusema, nguzo (misingi) ya Imani huzingatiwa kuwa ni kitu kimoja; mtu asiyeamini moja kati ya misingi hiyo hutoka katika dini ya Kiislamu.

Vivyo hivyo, mtu asiyeamini yoyote kati ya nguzo sita za Imani hupoteza Imani yake. Anapaswa kutubu na kuamini tena.

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 50 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA