Ni upi uhalisia wa Imani?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Imani ni baraka kubwa na ni neema ya Allah kwa wanaadamu. Allah huwapa waja wake awatakao. Hata hivyo, haiwezi kudaiwa kuwa mja hana mchango wowote katika kuipata Imani.

Kinyume chake, mja anapaswa kutumia upendeleo na utashi wake kwanza na kuwa na nia ya kuamini na kuongoka. Allah atampa Imani na mwongozo kwa matakwa yake. Hivyo, baadhi ya wanachuoni wa Kiislamu na mawalii wameieleza Imani kuwa, “Ni nuru ambayo Allah mtukufu huiweka katika moyo wa mtu amtakaye baada ya huyo mtu kutumia sehemu yake ya utashi na upendeleo katika njia hiyo.”

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 15 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA