Ni upi uhusiano wa tendo na kuabudu kwa Imani?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Tendo ni mtu kufanya anachokiamini, kutekeleza amri za dini na kuepuka kinachokatazwa na dini. Tendo lina uhusiano wa karibu na Imani. Mtu huchagua jambo kwanza, huamini kuwa ni la kweli na kisha kutenda lile analoamini kuwa ni la kweli. Hata hivyo, tendo si sehemu ya Imani. Hiyo ni kusema, mtu hazingatiwi kuwa ni kafiri au ameikanusha Imani yake kama hatekelezi amri za dini na hata kama hafanyi ibada. Anakuwa ni mwenye dhambi.

Hata hivyo, tendo na ibada huitia nguvu Imani moyoni, huongeza taathira yake, na kumfanya mtu akomae. Kama mtu hatekelezi mambo yanayohitajika katika dini yake, taathira chanya ya Imani kwa tabia ya mwanaadamu hupotea baada ya muda. Wakati taathira ya Imani kwa mtu inapopotea, hisia hasi, tabia mbaya, matamanio yenye madhara hutawala katika ulimwengu wa hisia wa mtu. Baadhi ya wakati, hali hiyo yaweza kumwongoza mtu kuelekea katika ukafiri, hiyo ni, kupoteza Imani yake.

Kila shari na dhambi, kila tendo ambalo linakinzana na amri ya dini hupenya moyoni, na huweka madoa na kuzima nuru ya Imani.

Mtume wetu aliashiria jambo hilo kwa maneno yake yafuatayo:

“Ndani ya moyo wa mwanaadamu atendaye dhambi, doa jeusi hutokea.”

Kila madhambi yanapo rudiwa rudiwa, weusi katika moyo huongezeka na nuru ya Imani hupotea hatua kwa hatua. Hali hiyo huendelea hadi moyo kuwa mweusi kikamilifu na kuwa mgumu na nuru ya Imani kupotea kikamilifu na kutoweka.

Kwa hivyo, sentensi ifuatayo imesemwa, “Kuna njia ya kuelekea kwenye ukafiri katika kila dhambi.”

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 49 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA