Ni zipi tofauti kuu kati ya Uisilamu na Ukristo wa leo?

The Answer

Dear Brother / Sister,

1. Katika Ukristo, ipo imani ya utatu lakini katika Uisilamu, kuna imani ya kumpwekesha Allah.

2. Uisilamu unahusisha dini zote za mbingu na mitume; Ukristo unaikubali Biblia tu kuwa ndio kitabu cha kweli; hauikubali Quran kuwa ndio kitabu kilichotegemea ufunuo.

3. Ukristo unadai kuwa binadamu ni mwenye dhambi ya kuzaliwa nayo na kwa ajili hiyo, lazima abatizwe ili atakaswe; Uisilamu unaeleza kuwa watu wote wanazaliwa wakiwa hawana makosa na kwamba hakuna mtu anayebeba dhambi ya mtu mwengine.

4. Katika Ukristo, mapadri na viongozi wa dini wana mamlaka ya kusamehe makosa ya watu wanapokiri; katika Uisilamu, madhambi husamehewa na Allah pekee.

5. Katika Ukristo, maneno ya Yesu yanazingatiwa kuwa ni maneno ya Mungu; katika Uisilamu, amri za kiungu zinafikishwa kupitia ufunuo na Jibril.

6. Kwa mujibu wa Wakristo, Yesu alisulubiwa. Kwa mujibu wa Uisilamu, alipaishwa mbinguni, kwa Allah.

7. Ingawa Wakristo wa leo wanadai kuwa dini yao ndio dini ya mwisho, dai hilo si halali kwa mujibu wa Uisilamu kwa sababu yafuatayo yanaelezwa katika Quran:

“Bila ya shaka Dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uisilamu…” (Aal-i Imran, 3/19);

“Na anaye tafuta dini isiyo kuwa Uislamu haitakubaliwa kwake. Naye Akhera atakuwa katika wenye kukhasiri.” (Aal-i Imran, 3/85).

(tazama. Şamil Insaiklopidia ya Uisilamu, Ukristo)

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 2.262 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA