Nini anapaswa kukifanya mtu anayetenda dhambi ili asipoteze Imani yake?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Anapaswa daima kukumbuka kuwa kutotekeleza wajibu ambao unalazimishwa na Imani yake ni kosa na ni dhambi na anapaswa ajisikie vibaya. Anapaswa aombe subira na msaada kutoka kwa Allah ili atekeleze amri za dini na kufanya yanayolazimishwa na Imani yake; anapaswa atubu na aape kutotenda dhambi tena.

Hapo tu ndiyo mtu ataweza kuihami Imani yake kutokana na taathira hasi za dhambi. Na kama hivyo, anaweza kuepuka hatari ya kupoteza Imani yake.

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 69 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA