Nini faida ya kuamini? Kwanini mtu apaswe kuamini?

The Answer

Dear Brother / Sister,

“Kuamini” maana yake ni kuridhika kikamilifu na ukweli wa kitu. Mtu anayeamini jambo lililothibitishwa na hoja thabiti hana mamlaka ya kuchagua kuamini au la. Kwa mfano, ni muhali kwa mtu kulipuuza jua alionalo katika siku isiyo na mawingu; Hawezi kusita kwa kujiuliza, “Napaswa kuamini au la?”. Basi kama hivyo, kusita kuamini juu ya ukweli uliyo wazi kama jua ambao pia huonekana kwa jicho la hoja ni ishara ya ujinga.

Imani ya Uislamu imejengwa katika kumuamini Allah na ahera. Kuamini hayo kikweli huwa na manufaa tu kwa kuamini kuwa mtume Muhammad ni mjumbe wa Allah na Qur’an ni maneno ya kweli ya Allah. Kwa mujibu wa hayo, rasilimali ya msingi ni Qur’an kwa sababu Qur’an ni yote mawili kitabu tuwezacho kukishika na kukiona kwa macho yetu na pia ni hazina ya miujiza ambayo kwayo tunaweza kutambua utambulisho wake wa kiungu na wa kimbinguni kwa jicho la hoja na moyo. Katika hali hiyo, kuamini juu ya Uislamu maana yake ni kuamini juu ya yale yanayosemwa na Qur’an.

- Mwanafunzi pale anapopuuza umuhimu wa kusoma na matokeo machungu ya kushindwa kufaulu, hutumia siku zake na marafiki zake katika mchezo na burudani.

Kupuuzia ukweli na kusahau hatua ya kuhesabiwa na adhabu ianzayo baada ya kifo huenda ikampa mtu raha ya muda mfupi katika dunia hii ya mpito. Raha hizo ni kama “asali yenye sumu”. 

Qur’an inatueleza yafuatayo mara nyingi katika mamia ya aya zake kwa uhakika na uwazi: Kama mtu anayeamini juu ya dini ya Uislamu atatenda kwa mujibu wa Imani yake, atakuwa na maisha ya milele peponi, ambao ni ulimwengu wa ahera, na hatokufa tena wala kuwa na huzuni yoyote. Kwa upande mwingine, ambaye haamini juu ya ukweli wa Uislamu ataingia motoni milele.

Je, inawezekana kwa mtu anayeamini kikweli kupuuzia mambo haya mawili ya kweli: ambayo ni, matokeo ya kuamini ni kuingia peponi na matokeo ya kutoamini ni adhabu ya milele na kusema, “Sijali; mambo haya hayanivutii; Ninafurahia maisha yangu; Sitaki kujisumbua kwa kufikiria vitu hivi”?

Je, si ajabu kwa mtu kuhofia kifungo cha siku mbili na kuona kuwa ni wajibu kuacha raha muhimu na furaha za roho yake pembeni, lakini kubaki bila ya hisia katika kukabiliana na kifungo cha motoni? Ambapo hoja zake hufanya iwezekane kwa mtu kufanya kazi kwa ajili ya maisha haya mafupi usiku na mchana na kukabiliana na changamoto lakini kushindwa kufanya kazi katika njia ambayo itampatia ulimwengu wa milele kama pepo?

Ni kanuni isiyobadilika ya asili ya mwanaadamu, kutathimini na kuona matukio kwa mujibu wa hukumu ambayo inatawala katika moyo na akili yake. Kwa mfano, mtu mwenye matumaini hutathmini na kutazama kila kitu kwa mtazamo wa matumaini na maisha yake huundwa kwa mujibu wa hili. Kwa upande mwingine, mwenye kukata tamaa hutazama kila kitu kwa mtazamo wa kukata tamaa na kutathmini maisha kwa mujibu wake. Glasi nyekundu hutufanya tuyaone mazingira mekundu; vivyo hivyo, glasi nyeusi pia hutufanya tuone mazingira meusi.

Kwa vile kafiri huuona ulimwengu kuwa hauna maana, mtupu na ni mchezo wa bahati, kila kitu huonekana kibaya na chenye maumivu kwake. Na kwa kuwa muumini anafahamu kuwa kila kitu kina maana, chenye faida, na kipo chini ya udhibiti wa uangalizi wa Allah na amri yake, kila kitu huonekana chenye kupendwa na chenye amani kwake.

Kama kusingekuwa na nuru ya Imani iliyoletwa na Hz Muhammad na Uislamu, ubinaadamu usingeweza kufahamu matukio yanayojiri ulimwenguni. Na kama hivyo, ubinaadamu ungelikuwa katika giza totoro na kukata tamaa.

Kwa mfano, mtu asiyekuwa na Imani ya ahera huona umauti ni kutokuwepo. Pia huliona kaburi kuwa ni shimo la kutokuwepo. Kwa upande mwingine, mtu mwenye nuru ya Imani huona umauti ni mwanzo wa ulimwengu wa milele na kaburi kuwa ni mlango wa furaha ya milele. Hauoni umauti kuwa ni chanzo chenye kutisha cha utengano bali ni njia ya kukutana tena na marafiki pamoja na jamaa.

Kafiri huona vitu vibaya na umasikini, ambavyo vipo ulimwenguni kote, kama makaburi ambapo kuna sauti za kilio na huzuni. Humuona kila kiumbe kuwa ni adui na mgeni. Jicho la moyo ambao umeangaziwa na nuru ya Imani huuona ulimwengu si kama makaburi yenye vilio na huzuni bali kama askari mwenye furaha wa kambi ya kijeshi ambaye amekamilisha majukumu yake na kurejea katika nchi yake. Huona kila kiumbe kuwa ni askari wa Allah na ni mtumishi rasmi na siyo mgeni au adui.

Licha ya hivyo, mwanaadamu ni tegemezi kiasili. Yaani, mwanaadamu ni kiumbe wa kijamii ambaye huwa na furaha kwa furaha ya wengine na huumia kwa mateso ya wengine. Wakati ambapo kila mmoja akiwa katika mateso ni muhali yeye kupata raha ya maisha.

Hata hivyo, mtu asiye na imani huona kila kitu hakina maana na ni vitu masikini visivyokuwa na uwepo; hivyo katika mtazamo wake, ulimwengu ni kama uwanja wa makaburi. Humuona kila mtu kama yatima anayelia. Ili kuwa na furaha katika hali ya kisaikolojia kama hiyo, ni lazima kunyamazisha akili na hisia kama mnyama au kuwa na moyo baridi ambao haujali maumivu ya watu waliomzunguka. Kwa vile yote mawili hayo hayawezekani, haiwezekani kufikia furaha ya kweli kupitia ukanushaji na kutokuwa na Imani.

Mtu anayesumbuliwa na mwangaza wenye kung’aa na rangi za jua na hatimaye kufumba macho yake, humsababishia hali hiyo usiku kwake yeye tu...

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 927 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA