Nini maana ya kumwamini Allah?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Maana yake ni kuamini juu ya uwepo na umoja wa Allah na kumjua vizuri kupitia majina yake na sifa zake. Kuamini Allah ni msingi wa dini zote. Haja ya kumuamini Allah, kumtegemea na kumuabudu yeye ipo katika asili ya mwanaadamu. Hisia hizo alizaliwa nazo mwanaadamu na zimeendelea kila zama.

Ni moja ya dalili ya uwepo wa Allah. Kwa kuwa asili ya mwanaadamu haisemi uongo. Kwakuwa kuna haja ya kumuamini na kumtegemea Muumba mtukufu, kumuabudu, kumuomba, na kupokea anayoyahitaji mtu kutoka kwake, hivyo, ni muhali kwa Muumba mtukufu huyo kutokuwepo. Itamaanisha kukana asili ya mwanadamu. Hata kama hakuna dalili nyingine, dalili hii ya uumbaji na ufahamu ni nuru ya kutosha kufahamu kuwepo kwa Allah.

Kwa kweli, wale wanaothubutu kumkana Allah, wanalazimika kumuelekea Allah na kuomba msaada wake wanapokuwa katika shida. Hata hivyo, shida inapoondoka tu, hurudi katika hali yao ya mwanzo.

Bila ya shaka umeona na kusikia mifano mingi inayohusu jambo hilo. Jambo hilo limeashiriwa katika Qur’an kama ifuatavyo:

"Na mtu akiguswa na shida hutuomba naye kaegesha ubavu, au kakaa, au kasimama. Lakini tukimwondoshea shida yake huendelea kama kwamba hakupata kutuomba tumwondoshee shida iliyo mpata. Ndio namna hiyo wamepambiwa warukao mipaka yale waliyo kuwa wakiyatenda." (Yunus, 12)

"Na wanapo panda katika marikebu, humwomba Mwenyezi Mungu kwa kumsafia ut'iifu. Lakini anapo wavua wakafika nchi kavu, mara wanamshirikisha." (al-Ankabut, 65).

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 909 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA